Vietnamese Poetry
      Tuyển Tập Thơ - Video 1

 
 1. Cht Tnh Ring Gửi Huế
 2. Bến Xưa
 3. Vội Vng
 4. Một Tiếng Em
 5. Cảm Xc
 6. Ngậm Ngi (Thơ Huy Cận)
 7. Hai Sắc Hoa Tign
 8. Bi Thơ Thứ Nhất
 9. T o Tương Tư
 10. Tương Tư
 11. Đy Thn Vỹ Dạ
 12. Sng
 13. Ni Đi
 14. Lng Tử
 15. Muối Mặn
 16. Biển Xa
 17. Bi Ca Xun 61
 18. Hoa Trắng Thi Ci Trn o Tm
 19. Mu Tm Hoa Sim
 20. Lời Kỷ Nữ
 21. Biển Đời Ngấn Lệ
 22. Chia Tay
 23. Khc Sng M
 24. Hạn Kỳ
 25. Khi Ti Chết Hy Đem Ti Ra Biển
 26. Những Bi Thơ Hay: 1 - 2
 1. Nu
 2. Khi Em Về
 3. Tri
 4. ng Đồ Gi
 5. Chinh Phụ Ngm Khc
 6. Qu Mnh
 7. Cnh Hạc Bay
 8. Những Bi Thơ Hay 3
 9. Giọng Huế
 10. Mộng Tri m
 11. Pht Suy Tư
 12. Xun Cảm Tc
 13. Xun Về
 14. Lời Trối Trăn Của Mẹ
 15. Cy Đn Gnh
 16. Chn Rượu V Thường
 17. Thin Thanh
 18. Lin Khc Xun
 19. Nước Đổ L Khoai
 20. Ti Đợi Em Về
 21. ổi Cả Thin Thu Tiếng Mẹ Cười
 22. Tnh Viễn Xứ
 23. Thầm Lặng
 24. Th Đau Thương
 25. Đn Ti
 26. Tn Nữ C Chờ Ta?

Phim: [1] [2] [3] [4] [5]
Thơ: [1] [1(v)] [2] [2(v)] [3]
Truyện: [1] [2] [3] [4] [5]
Nhạc (audio): [1] [2] [3] [4] [5]
Nhạc (video): [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
                      [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Ghi ch: Cho mừng bạn đến với trang thơ với những bi thơ được nhiều yu mến. Trang thơ ny nhằm gip người Việt Nam ở nước ngoi giữ văn ha Việt Nam qua thi ca. Nếu bạn l chủ quyền hay sở hữu của một hay nhiều bi thơ ny v muốn chng ti xa (remove), xin hy vui lng gửi yu cầu tới địa chỉ email: Info@eMacromall.com.