Vietnamese Poetry
      Tuyển Tập Thơ - Video 2

 
 1. Bi Thơ Đan o
 2. Đi Mắt Người Sơn Ty
 3. Buồn Trong Kỷ Niệm
 4. Giọng H Nội Xưa
 5. Thềm Hoa
 6. H Nội Đm Gi Từ
 7. Tiếng Việt
 8. Vườn Trăng Bn Nội
 9. Cnh Đồng Lo Nng
 10. Cung Đn Khuya
 11. Lại Uống
 12. Em Về (thơ Bi Ging)
 13. Trng Giang (thơ Huy Cận)
 14. Như Một Ma Xun
 15. Thng Tư Dương Đo
 16. Qu Hương Tnh Mẹ
 17. Cảm Thu Tiễn Thu
 18. Hồng Hồng Tuyết Tuyết
 19. Mai Ln Cha Tu
 20. L Diu Bng
 21. Nỗi Lng Chinh Phụ
 22. Như Bng Thng Reo
 23. Ẩn Sĩ
 24. Hương Thầm
 25. Qu Hương (thơ Giang Nam)
 1. Lỡ Bước Sang Ngang (thơ Nguyễn Bnh)
 2. Đi Bờ (thơ Quang Dũng)
 3. Vội Vng (thơ Xun Diệu)
 4. Tương Tư Chiều (thơ Xun Diệu)
 5. Nguyệt Cầm (thơ Xun Diệu)
 6. Muối Mặn
 7. Mẹ Suốt
 8. Đất Nước
 9. Nhớ Con Sng Qu Hương (thơ Tế Hanh)
 10. Hương Qu
 11. Vọng Cố Hương
 12. Mai Ta Về
 13. Ma Thu Thin Đường
 14. Khc Sinh Nhật Cho Đ Lạt
 15. Kỷ Niệm Đầu
 16. Tnh Viễn Xứ
 17. Thơ Hn Mặc Tử 1
 18. Thơ Hn Mặc Tử 2
 19. Viếng Hồn Trinh Nữ (thơ Nguyễn Bnh)
 20. Ngập Ngừng
 21. Qua Đo Ngang (B huyện Thanh Quan )
 22. Ma Xun Chn (thơ Hn Mặc Tử)
 23. Tnh Qu (thơ Hn Mặc Tử)
 24. Sầu Rụng (thơ Lưu Trọng Lư)
 25. C Hi Mơ (thơ Nguyễn Bnh)

Phim: [1] [2] [3] [4] [5]
Thơ: [1] [1(v)] [2] [2(v)] [3]
Truyện: [1] [2] [3] [4] [5]
Nhạc (audio): [1] [2] [3] [4] [5]
Nhạc (video): [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
                      [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Ghi ch: Cho mừng bạn đến với trang thơ với những bi thơ được nhiều yu mến. Trang thơ ny nhằm gip người Việt Nam ở nước ngoi giữ văn ha Việt Nam qua thi ca. Nếu bạn l chủ quyền hay sở hữu của một hay nhiều bi thơ ny v muốn chng ti xa (remove), xin hy vui lng gửi yu cầu tới địa chỉ email: Info@eMacromall.com.